Бизнесът очаква средно 18 месеца възстановяване от Covid

Близо половината от европейските компании отчитат спад в приходите си през последните 12 месеца
(снимка: CC0 Public Domain)

Настоящата 2021-а ще бъде година на двойна трансформация, съчетаваща два фактора – технологии и устойчивост. Компаниите, които припознават тези фактори като основни приоритети, ще станат лидери на пазара в краткосрочен план, като вероятността за успешното им представяне е до 2,5 пъти по-голяма, в сравнение с техни конкуренти в същия бизнес сектор, сочи проучване на Accenture.

Двойната трансформация е изключително необходима сега, в условията на възстановяване на бизнеса от кризата, породена от COVID-19. Резултатите от проучването сочат, че в Европа едва 4 индустрии ще достигнат нивата си на ръст от периода преди пандемията – здравна, фармацевтична, софтуерна и комуникационна. В останалите сектори ще е необходимо по-дълго време за възстановяване и бъдещо развитие. Европейските бизнес лидери очакват възстановяването от пандемията COVID-19 да продължи средно 18 месеца.

Близо половината от европейските компании (49%) отчитат спад в приходите си през последните 12 месеца и не очакват позитивна промяна през следващата една година. Една пета от същите (19%) компании, утвърдили силното си финансово присъствие преди пандемията, също имат очаквания за негативни приходи през идните 12 месеца. В проучването те са наречени „падналите ангели”.

Насърчаването на бизнес модели, задвижвани от устойчивост, благодарение на технологиите, стои в основата на трансформацията. Съгласно резултатите от проучването, 61% от компаниите, следващи въпросния принцип, вече генерират 10% от приходите си по този начин, а в близко бъдеще – в рамките на три години – броят им ще нарасне до близо 80%.

Комбинирането на ресурси с цел приспособяване на технологичните приложения към употреба за устойчиви практики и поставянето на обществено значими цели са следващите приоритети. Човешкият ресурс е не по-малко основен инструмент, необходим за осъществяване на двойната трансформация. Формирането на силни екипи и насърчаването на талантите са основните стъпки, които водят до промяната и повишават ефективността на компанията. Не по-малко важен е и подборът на партньори, които гледат в същата тази посока.

Едва една трета от компаниите на Стария континент имат позитивни очаквания за предстоящата година – това са „лидерите на утрешния ден”. Те продължават да развиват своята дейност успешно и това им дава основание да са сигурни в ръста на своите приходи в средносрочен план. Голяма част от европейските компании вече правят стъпки в посока по-устойчиви корпоративни практики – това ги доближава към концепцията за двойна трансформация, разработена от Accenture. Въпреки това, само малка част от тях избират тази посока, установява статистиката.

Проучването е проведено сред специалисти от 19 индустрии в 13 държави по света през месец ноември, 2020 г. То обхваща компании с годишни приходи над 500 млн. долара.

Коментар