Wi-Fi мрежите са под натиск от хибридната работа

Бавните офис-мрежи са най-голямото разочарование от гледна точка на свързаността
(снимка: CC0 Public Domain)

Традиционните телефонни разговори са намалели с 20% в полза на софтуерните приложения за онлайн-срещи. Това не е изненадващо на фона на практиките, които се наложиха през последните 2 години. Офисните безжични мрежи обаче могат да се окажат под голям натиск заради тази промяна в навиците на работещите, предупредиха анализатори.

Зависимостта на бизнеса от онлайн-срещите продължава да расте, използването на Microsoft Teams и Zoom сред служителите е скочило с повече от 50% през последната година, според проучване на CCS Insight сред 611 респонденти във Франция, Германия, Испания и Обединеното кралство. Въпросните системи за уеб-конференции се използват съответно от 47% и 41% от служителите.

Анализаторската фирма отбеляза, че този ръст е причинил смущения на пазара на традиционните гласови технологии, засягайки обема на мобилните и настолни телефонни разговори. Изследването говори непрекъснат растеж на приложенията за срещи и по-нататъшен спад на традиционните телефонни разговори през следващите 12 месеца. Всъщност, почти четвърт от служителите очакват използването на настолни телефони да намалее допълнително през следващата година, като се очаква да нараснат силно гласовите и видео-разговорите в приложения за срещи.

Според CCS Insight, това има ефект върху по-цялостните технологични стратегии. Експертите се опасяват дали техните фиксирани офис-мрежи ще продължат да функционират в ерата на хибридната работа, ориентирана към видео. Проучването показва и друг данни – че бавните фиксирани офис-мрежи са най-голямото разочарование от гледна точка на свързаността (за 37% от анкетираните).

Тъй като работещите хора продължават да участват в онлайн срещи, завръщайки се в офисите, натискът върху корпоративните мрежи ще става все по-голям. Това на свой ред ще даде тласък на търсенето на по-надеждни офис Wi-Fi мрежи с по-голям капацитет – нещо, което вече е отбелязано като проблематично от 29% от служителите.

По отношение на хибридната работа данните от изследването са красноречиви: 62% от респондентите предпочитат хибриден модел, като желаната честота е три дни в седмицата да се работи от дома. Според CCS Insight, сега, когато пандемичните ограничения падат почти навсякъде, служителите са категорични, че отдалечената работа трябва да продължи – и тя ще играе жизненоважна роля.

Други данни от изследването говорят, че от тези, които могат да работят дистанционно, 90% искат да запазят възможността да го правят. Малко над четвърт (27%) искат да работят дистанционно през цялото време.

Но хибридната работа означава, че начинът, по който традиционно се конфигурира офисната комуникационна мрежа, трябва да се промени. Сега има много повече фокус върху Wi-Fi.

„Wi-Fi е една от областите, които са на преден план, когато става дума за прилагането на хибриден работен модел”, казва Анджела Ашендън, главен анализатор в CCS Insight, цитирана от Computerweekly. „Повечето компании използват Wi-Fi като резерва. Те предпочитат да използват корпоративната LAN [локална мрежа], но ако хората идват в офиса и няма фиксирани бюра, тогава Wi-Fi става много по-важен”.

Сред сериозните предизвикателства, които Ашендън вижда, е, че „голямото завръщане” тепърва предстои и натискът върху корпоративните безжични мрежи предстои да се разрази с всичка сила. „С идването обратно в офиса на повече хора ще настане истински шок”, казва тя. Високото ниво на използване на Wi-Fi, съчетано с преминаването от традиционните гласови разговори към видеоконферентна връзка, ще постави мрежите под огромно напрежение.

На свой ред това означава, че свикването с приложения за видеоконферентна връзка като Teams и Zoom ще окаже влияние върху традиционния бюджет за ИТ комуникации. Плащанията за Teams и Zoom и сега се считат за ИТ разходи, но тези разходи не се управляват като част от съществуваща стратегия за ИТ комуникациите.

Тук е възможно да се получи конфликт. ИТ отделите могат да предпочитат определени комуникационни договори, които предлагат най-евтиния начин за предоставяне на свързаност за предприятията, но служителите няма как да вземат под внимание такива съображения. Работещите ще избират свои собствени инструменти за общуване, което може да се отрази на „истинската цена” за хибридна работа.

В същото време ограниченията, забраните и задълженията няма да могат да помогнат в тази ситуация. Сега, след пандемията, склонността на работещите да си потърсят нова работа е много по-голяма в случаите, когато условията при настоящия работодател не ги удовлетворяват. Според CCS Insight, около 26% от служителите мислят за смяна на работодателя през следващите 12 месеца.

Данните потвърждават изводите от много други изследвания в областта на човешките ресурси в последно време. А това означава, че бизнесът ще трябва да положи извънредни усилия да задържи свестните си работници – ако искат да работят хибридно, да им осигури възможности за хибридна работа, с всички произтичащи от това промени и инвестиции.

Коментар