„Стъклен таван” ограничава жените в науката

Жените все още не са достатъчно представени в сектора на научните изследвания в ЕС, въпреки  че делът им нараства, сочи нов доклад на Европейската комисия. По данни от последното издание на She Figures, само 33% от европейските изследователи, 20% от професорите и 15,5% от ръководителите на институции в сектора на висшето образование са жени.

„Въпреки известния напредък през последните години жените в сферата на научните изследвания продължават да са малцинство и по-специално са възпрепятствани от „стъклен таван“ да заемат висши ръководни длъжности. Това е сериозна несправедливост и скандално прахосване на талант”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Според доклада, делът на жените е около 40% от всички изследователи в сектора на висшето образование, 40% в държавния сектор и 19% в предприятията. Въпреки че във всички сектори техният брой нараства по-бързо в сравнение с този на мъжете (5,1% годишно при жените спрямо 3,3% при мъжете от 2002 г. до 2009 г.), жените изследователи все още се сблъскват с трудности да достигат до ръководни длъжности – средното съотношение между мъжете и жените в научните и управителните съвети в ЕС е две към едно.

През 2010 г. делът на жените студенти (55%) и висшисти (59%) е надхвърлял този на мъжете студенти, но жените са били по-малко сред докторантите и завършилите докторантура (съответно 49% и 46%). Освен това, изкачвайки се по академичната стълбица, делът на жените сред изследователите с докторска степен на първия етап от академична кариера е 44% и само 20% от изследователите на най-високата професионална степен. Недостатъчното представяне на жените е още по-силно изразено в области като точните и инженерните науки.

Комисията работи за насърчаване на равенството между половете в своите програми за научни изследвания и за промяна на дълбоко вкоренената институционална култура.  Насърчаването на равенството между половете е един от основните приоритети, определени от Комисията, при създаването на европейското научноизследователско пространство (ЕНП).

Комисията поиска от държавите членки да премахнат бариерите пред наемането и задържането на работа и професионалното развитие на жените изследователи. Тя също така търси решение на проблема с неравенството между половете сред заемащите ръководни длъжности.

Коментари по темата: „„Стъклен таван” ограничава жените в науката”

добавете коментар...

  1. върл сексист

    33% жени изследователи!!? Ужас! Че как искаме да напредва науката? Те жените сами си знаят, че за нищо не стават. Стъкленият таван за жени трябва да слезе много ниско, до ниво секретарка. Ако ще и с 25 висши образования да е, жената си е жена. По малко можещо (нисшо) същество е. До сега се е доказала като неможеща, а има равни права от повече от 150 години. И квотите не проработиха в скандинавието. Просто няма желаещи жени да запълнят бройката, защото си знаят нааканите гащи, и когато им дойде цикъла, забравят за работата, която и без друго не могат да вършат, а само пречат. Не е ясно, до кога мъжете ще ги търпят! Това едва ли ще продължи дълго, след наглите женски претенции за по равни от мъжете. Ако това не се промени, няма да остане хр. свят, но светът няма да свърши, и тогава едни други мъже, дето не смятат жените за хора, ще им покажат колко са равни.

Коментар