Само 2% от европейците имат свръхбърз интернет

Базовият интернет в Европа вече повсеместен, но само 2% от домакинствата ползват свръхскоростен достъп

Базовият интернет в Европа вече е повсеместен, но само 2% от домакинствата ползват свръхскоростен достъп

Eвропейците разполагат с базови цифрови мрежи и услуги, но не се възползват напълно от основните преимущества на цифровата революция, поради проблеми на пазарите. Това сочи годишният анализ на ключовите показатели по Програмата в областта на цифровите технологии, публикувани вчера от Европейската комисия.

„Данните сочат, че основният проблем тази година е липсата на инвестиции в свръхскоростни мрежи, както и продължаващата липса на истински единен пазар на далекосъобщенията”, коментира комисар Нели Крус.

Базовите широколентови мрежи на практика вече са достъпни навсякъде в Европа – работата на сателитите се е подобрила, което помага за осигуряване на покритие за оставащите 4,5% от населението без достъп до базов стационарен широколентов интернет. Сега Комисията насочва усилия за по-добро използване на сателити за запълване на оставащите пропуски.

Половината от населението (54%) има високоскоростен широколентов достъп до интернет със скорост над 30 мегабита в секунда. Делът на достъпа чрез мобилни устройства расте – 36% от гражданите на ЕС влизат в интернет чрез лаптоп или друго мобилно устройство. Покритието с мобилни мрежи от четвърто поколение се е увеличило трикратно за една година на 26%.

Само 2% от домакинствата обаче имат абонамент за свръхскоростен интернет (над 100 мегабита в секунда), което е далеч от целта на ЕС от 50% за 2020 г. Освен това 50% от гражданите на ЕС са компютърно неграмотни или имат само елементарни компютърни умения – нито броят, нито нивото на умения на потребителите на ИКТ са се подобрили през изминалата година.

40% от компаниите, които наемат или се опитват да наемат специалисти в областта на ИТ, срещат трудности, а същевременно настоящият брой свободни работни места в областта на ИКТ се очаква да нарасне на 900 000 през 2015 г. В рамките на стартиралата неотдавна Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии ще бъдат предприети действия за преодоляване на този проблем.

Все повече хора са изпробвали интернет, сочи докладът. Делът на гражданите на ЕС, които никога не са използвали интернет, е намалял с 2 процентни пункта до 22%. Въпреки това около 100 милиона европейци все още никога не са използвали интернет, поради твърде високите разходи или липсата на интерес или умения.

70% от европейците вече използват редовно интернет – поне веднъж седмично, което е повишение спрямо 67% за изминалата година. 54% от хората с увреждания редовно използват интернет, спрямо 51% за миналата година.

През 2012 г. цените на роуминга са се понижили – с почти 5 евро цента, главно след влизане в сила на 1 юли 2012 г. на новия Регламент за роуминга.

Електронната търговия бележи стабилен растеж, но не и в международен план – 45% от хората използват интернет за закупуване на стоки и услуги, което е слабо увеличение спрямо 43% за миналата година. Много малко хора пазаруват в чужбина.

Електронно управление вече се използва от повечето предприятия и граждани – 87% от предприятията са въвели електронно управление, а броят на гражданите, ползващи се от тези услуги, също се е повишил през последната година на 44% (увеличение с 3 процентни пункта и на двата дяла).

Разходите за научни изследвания леко са се повишили, въпреки бюджетните ограничения. Публичните инвестиции в изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ са се увеличили с 1,8% или със 122 млн. евро до 6,9 млрд. евро. Частните инвестиции също са се увеличили, но ръстът от 2,7% не е достатъчен, за да компенсира миналогодишния спад.

Европейската комисия се стреми да създаде регулаторен и бизнес климат, който да насърчава конкуренцията и инвестициите на пазарите в областта на цифровите технологии в Европа. По-късно тази година Комисията ще приеме предложения за конкретни мерки в отговор на искането на Европейския съвет за изграждане на единен пазар на далекосъобщенията с цел да бъдат преодолени потвърдените проблеми.

Коментар