Четвърт от фирмите ги грози цифрова некомпетентност

Цифровият бизнес ще се концентрира изключително върху новите източници на приходи, генерирани от нови продукти, услуги, канали и информация

Цифровият бизнес ще се концентрира изключително върху новите източници на приходи, генерирани от нови продукти, услуги, канали и информация

Всяка четвърта фирма е изложена на риск от загуба на конкурентоспособност към 2017 година, в резултат на цифрова некомпетентност, сочи анализ на Gartner.

Проучването е проведено сред мениджъри, които са отговорни пряко за вземането на решения за цифровите бизнес стратегии и наемане на таланти за тяхната реализация. 90% от анкетираните смятат, че привличането на таланти ще бъде решаващо за успеха на стратегиите за дигиталния бизнес.

Половината от мениджърите споделят, че дигиталните операции обхващат голяма част или цялата им бизнес стратегия. В следващото десетилетие идеята за използване на технологиите за автоматизиране на бизнеса ще еволюира към позициониране на технологиите като инструмент за генериране на приходи, създаване на пазари и намиране клиенти, коментира Диан Морело, анализатор от Gartner.

Цифровата бизнес стратегия създава стойност и приходи от дигиталните активи, в резултат не просто на автоматизация, а на трансформация на процеси, бизнес модели и потребителско изживяване, допълва Морело. За да бъдат успешни в тази трансформация, компаниите трябва да формират екип от експерти вътре и извън организацията, които да реализират цифровата стратегия.

Gartner отчита нарастващо вторачване в цифровия бизнес, в частност сред CEO- и CIO-тата, които се страхуват, че техните компании може да изостанат от новите бизнес модели и конкурентни възможности. „Тяхната загриженост е оправдана. Цифровият бизнес ще се концентрира изключително върху новите източници на приходи, генерирани от нови продукти, услуги, канали и информация”, коментира Морело.

CIO-тата и HR мениджърите трябва да търсят и привличат таланти в цифровата област, независимо от тяхното местоположение и трудови отношения. Компании, които разчитат на остарели тактики за развитие на дигитални познания и компетенции, може да изостанат, заключава Морело.

Коментар