Светът ще похарчи $2,4 трлн. за ИТ тази година

По-зрелите малки и средни компании вече оценяват инвестициите в софтуер и поемат по пътя на цифровата трансформация

По-зрелите малки и средни компании вече оценяват инвестициите в софтуер и поемат по пътя на цифровата трансформация

Разходите за ИТ продукти и услуги ще нараснат с 3,5% през настоящата година до 2,4 трлн. долара, според нов доклад на IDC. В периода 2015-2020 г. прогнозата сочи средногодишен ръст от 3,3% и в края на десетилетието ИТ разходите ще възлязат на 2,65 трлн. долара.

Финансовите услуги и производството доминират като потребители на ИТ в сферата на промишлеността. Двата отрасъла заедно формират около 30% от общите ИТ разходи за разглеждания период, тъй като инвестират в технологии за ускоряване на цифровата трансформация.

Телекомуникациите, професионалните услуги и правителственият сектор също се очертават като големи купувачи на ИТ. Най-висок ръст ще се наблюдава в разходите за професионални услуги, здравеопазване и банково дело, които ще задминат дискретното производство през 2018 г.

Над 20% от разходите за ИТ се падат на потребителските продукти, но този сегмент от пазара ще расте бавно – с около 0,3% годишно до края на десетилетието. Приоритетите в областта на сигурността, управлението на съдържанието и общия достъп до файлове ще се изместят от устройствата към софтуера.

Потребителските разходи за мобилни устройства и РС вървят мъчително бавно, докато ИТ разходите на предприятията и правителствения сектор показват положителна динамика, коментира IDC. Доставките на хромбуци нарастват силно в сектора на образованието. Двуцифрен ръст при таблетите за бизнеса ще възстанови динамиката в този сегмент от пазара, въпреки постоянния спад в продажбите на потребителски устройства.

Северна Америка се очертава като най-големия пазар за ИТ продукти и услуги, формирайки над 40% от всички разходи за периода 2015-2020 г. Западна Европа е на второ място с над 20% от световните ИТ разходи, следвана от Азиатско-Тихоокеанския регион (с изключение на Япония) с малко под 20%. Най-бърз растеж ще постигне Латинска Америка (5,3% годишно).

Над 45% от световните ИТ разходи ще направят големите предприятия (с повече от 1000 служители), докато на малките компании (1-9 служители) ще се паднат 25% от разходите за разглеждания период. Очаква се равномерен ръст от около 4,3% на ИТ разходите в компаниите от средния бизнес (100-499 служители), големите (500-999 служители) и много големите фирми.

През 2018 г. разходите на малките и средни предприятия за софтуер ще превишат тези за хардуер, като така ще бъде нарушена една традиция в сферата на ИТ. По-зрелите малки и средни компании вече оценяват инвестициите в софтуер и към края на десетилетието повечето от тях ще стъпят на пътя на цифровата трансформация.

Коментари по темата: „Светът ще похарчи $2,4 трлн. за ИТ тази година”

добавете коментар...

  1. Пешо

    Ще им се на някои хора…

Коментар