Нововъзникващи технологии движат DRaaS пазара

Гъвкавостта и адаптивността на облачните технологии все по-често ще се използват в подкрепа на корпоративните ИТ отдели