Нововъзникващи технологии движат DRaaS пазара

Силно регулирани индустрии като банките ще мигрират определени свои ИТ дейности към облака
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на DRaaS (Disaster Recovery as a Service – аварийно възстановяване като услуга) се очаква да нарасне от 5,1 милиарда долара през 2020 г. до 14,6 милиарда долара към 2025 г. Това означава среден годишен темп на растеж от 23,3% през прогнозния период. Данните са от най-новия доклад на MarketsandMarkets и отразяват услугите по архивиране и възстановяване, репликация в реално време и защита на данните.

Гъвкавостта и адаптивността на облачните технологии все по-често ще се използват в подкрепа на ИТ отделите на предприятията. Водещите доставчици – такива като Microsoft, IBM и AWS – се очаква да увеличат своите капиталови разходи за разширяване на центровете за данни, с които да осигуряват търсените услуги.

Пазарни фактори

Няколко фактора, стимулиращи растежа на нововъзникващите технологии, са нарастващият обем на генерираните данни от уебсайтове и мобилни приложения, все по-засиленият фокус върху предоставянето на ориентирани към клиентите приложения за повишаване на удовлетвореността на клиентите и нарастващата нужда от контрол и намаляване на разходите – капиталови и оперативни.

Възникващите технологии като „големите данни”, изкуствения интелект и машинното самообучение придобиват все по-голяма сила. Това в крайна сметка ще доведе до растежа на пазара DRaaS в световен мащаб.

Внезапното затваряне на офиси, училища, колежи и физически магазини силно смути работата на бизнеси от всякакви сфери тази година. Ситуацията с Covid-19 доведе до увеличаване на търсенето на цифрови инструменти и услуги за съвместна работа като Zoom, Slack, Blackboard, Lynda, Canvas, Google Classroom, AnyMeeting, Moodle и др.

Едновременно с това AWS, Microsoft и Google хостват и управляват приложения за продуктивност в облачна среда. В допълнение, очаква се индустрии като ИТ и услугите на база ИТ, телекомуникациите, онлайн търговията на дребно, медиите и банково-финансовите дейности да увеличат инвестициите си в облачни услуги, за да поддържат своя бизнес в новата обстановка.

Силно регулираните и същевременно платежоспособни индустрии като банките, финансите и застраховането, ще мигрират определени свои ИТ дейности към облачната среда, предвижда MarketsandMarkets.

Нужда от резервиране и възстановяване

Архивирането е процес на копиране на данни в средата на изчислителния облак. Това позволява извличане на дублиращи данни в случай на загуба на данните по време на срив, прекъсване на електрозахранването, човешки грешки или природни катастрофи. Възстановяването се отнася до реконструиране на изтрити или увредени файлове от различните носители за съхранение в случай на бедствие.

Необходимостта от архивиране се увеличава сред бизнеса поради нарастващото количество данни, които се трупат от различните информационни системи и външни източници. Архивирането предлага различни предимства за предприятията, включително повишена гъвкавост, задържане на данни, по-ниски разходи, по-бързо внедряване и подобрена защита на данните. То предоставя икономически ефективни, автоматизирани, надеждни, сигурни и мащабируеми решения.

Слънчеви дни за частните облаци

Тъй като сигурността е най-важната грижа сега, много организации подкрепят приемането на частния модел за внедряване на облак в корпоративните защитни стени. Това би помогнало на компаниите да имат по-добър контрол върху данните си, да намалят риска от загуба на информация и да избегнат проблеми, свързани със спазването на нормативните изисквания.

Поради изброените предимства много предприятия предпочитат частния облак, за да си осигурят безопасност и сигурност. Моделите за частно облачно внедряване са създадени за конкретни групи или организации, които изискват персонализиране и контрол върху своите данни.

Предприятията избират внедряването на услуги за DR чрез частен облак, тъй като той осигурява изключително сигурна и централизирана инфраструктура за съхранение, до която могат да имат достъп само оторизирани потребители. Частният облак е базирана на облак среда с висока сигурност, позволяваща на крайните потребители да съхраняват и обработват критични данни.

Водещите играчи на пазара на DRaaS ще включват Microsoft, IBM, VMware, AWS, TierPoint, Acronis, Carbonite, RackWare, DARZ и други.

Коментар