Британците ще получават „зелена” енергия от Африка по 3800 км кабел

Проектът ще покрие до 8% от нуждите на Острова от електроенергия

Защо счупените телефони от Африка се пращат в Европа

Там все още няма заводи за претопяване, каквито са необходими за извличане на малките количества ценни метали от мобилните телефони

Африка – бъдещата суперсила в AI изследванията

Усилията са насочени към подобряване на здравеопазването, финансовите услуги, дългосрочната продоволствена сигурност и рационализиране на правителствените дейности

Африка – пробойната в световната киберсигурност

Технологичната изостаналост на континента го превръща в желан „остров” за виртуални атаки, банките и телекомуникационните фирми са основните мишени

„Алианс Африка-Европа” ще отвори 10 млн. работни места

ЕС ще мобилизира частни инвестиции за реализиране на огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики

Китай в Африка, или „глобализацията отдолу”

Най-интересната част от китайско-африканските връзки е, че те формират нов вид глобализация, която един изследовател описва като форма на „глобализация отдолу”