Технологията Li-Fi може да измести напълно Wi-Fi

Предлага много по-висока скорост за предаване на данни и е абсолютно безвредна за здравето на хората, но има недостатък…

Wi-Fi навърши 15 години с милиони „горещи точки”

Безжичната технология за предаване на данни я чака още по-успешно бъдеще с развитие на концепцията „интернет на нещата”