Промени в управлението на аутсорсинг асоциацията

За председател е избран Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro

СУ въвежда магистърска програма по аутсорсинг

Партньор в инициативата е Българската аутсорсинг асоциация

Варна има неусвоен потенциал в аутсорсинга

Градът разполага с най-голям брой езикови гимназии и университети извън столицата, в които учат 40 хиляди студенти