Водородът и улавянето на CO2 не спират глобалното затопляне

МАЕ препоръчва утрояване на капацитета за възобновяема енергия