Световната банка използва ГИС за проектите си у нас

Това й помага да проследява развитието и ползите от тях

Напредва проектът за ГИС на българските пристанища

Системата ще позволи по-ефективно планиране на инвестициите