„Еразъм+” преодолява пропастта между умения и потребности

Програмата на ЕС помага за подготвянето на младите европейци за новата епоха на цифрови технологии и за успешна бъдеща кариера

Еразъм+ подкрепя цифровите технологии в образованието

Предвижда се целево финансиране на проекта във ВУЗ-овете