Жените се тревожат по-малко за личните данни

Силният пол по-често проверява дали готовите за публикуване съобщения съдържат конфиденциална информация, сочи глобално проучване

Фонд: Обществото печели от инвестиции в жените

България се придвижва напред в индекса за равенство между половете

Ираче Гарсия Перес: Винаги е по-трудно да си жена

Жените са дискриминирани в работата, получават по-малко и им е трудно да намерят баланс между личен и професионален живот

Жените могат да бъдат по-успешни от мъжете при еднакви условия

Колкото по-висок е стандартът на дадена страна, толкова по-малка е разликата между умствените възможности на двата пола

Жените са по-плашливи от кибер престъпления

Дамите се се доверяват дори на сигурността на публични Wi-Fi мрежи