Привличането на жени в ИТ сектора е и национална политика

Това, че са недостатъчно представени, може да се разглежда като потенциал