Жените се тревожат по-малко за личните данни

Силният пол по-често проверява дали готовите за публикуване съобщения съдържат конфиденциална информация, сочи глобално проучване

Фонд: Обществото печели от инвестиции в жените

България се придвижва напред в индекса за равенство между половете

Ираче Гарсия Перес: Винаги е по-трудно да си жена

Жените са дискриминирани в работата, получават по-малко и им е трудно да намерят баланс между личен и професионален живот