Недостигът на ИТ кадри – национален въпрос в Израел

ИТ секторът е водещ в страната, като формира 12% от брутния вътрешен продукт и е отговорен за 43% от износа, според доклад на министерството на икономиката