Роботи-изследователи ускоряват научните открития

Те могат да предприемат по-рискови експерименти - в по-сурова лабораторна среда или при използване на по-токсични вещества

Назрява ли криза в научните изследвания

Оказва се, че огромна част от учените не съумяват да възпроизведат своите експерименти, стига се дори до оттегляне на публикации от научните списания

Медицинските науки търсят аудитория в социалните мрежи

Жалко е, че много средства, вложени в научни изследвания, дават резултат, за който обществеността така и не узнава никога

Китайски учени правят уникален експеримент с хора

За първи път в света изследователите ще приложат техниката за генетично модифициране CRISPR върху човек, в опит да лекуват рак