Неизтритата поща – беда или ценен помощник?

Всеки може да попадне в сценария: „Само щом изтрия тон стари имейли от пощенската си кутия, още на другия ден се оказва, че едно от тях ми трябва спешно”…

Microsoft интегрира Cortana в мобилния Outlook

Потребителите ще могат да прослушват съобщения и да диктуват отговори