Многооблачна среда = бързи иновации в бизнеса

Вече не е актуално да се мисли за преход към облака – трябва да се мисли за преход към многооблачна среда, в която приложенията се местят от един облак в друг бързо и лесно

Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019-2020 г. ще се отпуска на иноватори посредством два инструмента - „Изследвач“ и „Ускорител“