Красивите мечти на Илон Мъск и „рисковете-сираци”

Заслепено от новите технологии, обществото рискува да се остави на богати новатори, чиято визия надхвърля тяхното разбиране, предупреди професор

Как техническият дълг спъва иновациите

Огромният брой езици за програмиране и рамки за разработване пречат на усилията за модернизация, наред с текучеството

Суперкомпютърните иновации забавят темпо

Производителността на китайските изчислителни машини е далеч по-висока от тази на другите системи в рейтинга Топ 500

ИТ директорите в търсене на партньори за „ко-иновации”

Старите бизнес-модели – планиране-създаване-продажба с ценообразуване на база вложени време и материали – вече не са адекватни

БРАИТ асоциация обединява 1800 иновативни компании

В организацията влизат работодатели с близо 70 000 служители