Без високи технологии България може да изостане необратимо

БРАИТ: Нужен е качествен скок в продуктивността на индустриите

Липсата на умения за работа с AI забавя иновациите

Наблюдава се професионално прегряване и увеличено текучество в бизнес организациите

Технологичните пробиви на 2023 г. – невидимите иновации

Някои постижения ще имат трансформиращ ефект върху индустрията и живота на хората

Европейско финансиране стимулира ИКТ иновациите у нас

Няма ограничения за категории предприятия при кандидатстване

Красивите мечти на Илон Мъск и „рисковете-сираци”

Заслепено от новите технологии, обществото рискува да се остави на богати новатори, чиято визия надхвърля тяхното разбиране, предупреди професор

Как техническият дълг спъва иновациите

Огромният брой езици за програмиране и рамки за разработване пречат на усилията за модернизация, наред с текучеството