БРАИТ асоциация обединява 1800 иновативни компании

В организацията влизат работодатели с близо 70 000 служители

Многооблачна среда = бързи иновации в бизнеса

Вече не е актуално да се мисли за преход към облака – трябва да се мисли за преход към многооблачна среда, в която приложенията се местят от един облак в друг бързо и лесно