Създават Европейски съвет по иновациите

Предвидено е финансиране от 2,7 млрд. евро в пилотната фаза

ЕС обяви нова индустриална политика

Фокусът е върху иновациите и устойчивата промишленост