„Квантов” компютър работи при стайна температура

Освен това може да се възползва от добре развитите MRAM технологии