Япония създаде хибриден квантов компютър

Изчислителната машина комбинира 64 свръхпроводящи кубита и 40-кубитов симулатор

„Квантов” компютър работи при стайна температура

Освен това може да се възползва от добре развитите MRAM технологии