Квантов експеримент обещава по-малко изчислителни грешки

Новото европейско изследване се базира на двумерен масив от кубити

„Квантов” компютър работи при стайна температура

Освен това може да се възползва от добре развитите MRAM технологии