Спирането на FM радиото започва от Норвегия

Предаването по цифрови DAB мрежи е почти с един порядък по-евтино, което мотивира правителството на страната да вземе подобно съдбоносно решение