Бизнесът ще ползва до 80% от капацитета на оптичната мрежа

Допустимата печалба за операторите на инфраструктура е до 20 на сто, стана ясно на днешната кръгла маса по проекта