Лек ръст на световния пазар за печатащи устройства

Продажбите са намалели като брой, но се увеличава стойността им

Печатащите устройства в подем 6 поредни тримесечия

Силен ръст в продажбите на струйни устройства от корпоративен клас