NIS2 ще повиши нивото на киберсигурност в целия ЕС

Изискванията на директивата трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство до 17 октомври 2024 г.

Еврозаконът за AI – вече на „финалната права“

Очаква се общоевропейската регулация да е готова до края на годината и да послужи за глобален образец

Предупреждения и регулации настъпват към изкуствения интелект

Подготвяните разпоредби неминуемо ще засегнат нечии интереси

Регулацията на изкуствения интелект е нелека задача

Необходим е баланс между защитата на правата на гражданите и стимулите за нови бизнес модели