Бизнесът с търговия и услуги очерта остри проблеми

Некачествена администрация, липсваща работна ръка и законодателен хаос са основните пречки пред фирмите от сферата на търговията и услугите, стана ясно на среща в БСК

Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

Предизвикателство пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги

ЕС планира въвеждане на електронна карта за услуги

Доставчиците ще поддържат връзка с едно-единствено звено за контакт в собствената си държава и на собствения си език, за да предлагат трансгранични услуги

Нова услуга ни заличава напълно от интернет

Шведска технология сканира всички социални мрежи и услуги, с които някога си е имал работа човек, и му предлага възможност за лесно изтриване