Япония привлече ChatGPT на административна работа

Задачата на AI чатбота е да направи по-разбираеми за гражданите официалните документи