Бизнесът ползва все повече 3D принтери

73% от предприятията, внедрили триизмерната технология, тестват с нейна помощ нови идеи и концепции, създават прототипи, установи глобално проучване