Очаква се МО скоро да освободи обхвата 700-800 MHz за 5G

Честотите ще бъдат предоставени за разгръщане на инфраструктурата