За първи път: споделени клетъчни мачти за по-добро покритие

Правителството на Обединеното кралство стартира инициатива за сътрудничество с операторите на стойност 1 милиард британски лири

Ерата на 5G: електро- и телеком мрежите се сливат

Още доста години операторите ще имат нужда от не-възобновяеми източници на енергия, като например дизеловите генератори, които се използват за резервиране на електрозахранването