Е-услугите са в миманса след похарчени 2,5 млрд. лева

Въпреки ИТ инвестициите, България се намира на едно от последните места в Европейския съюз по ползване на публични е-услуги от частни лица