Wi-Fi реле с отворен код превръща всеки дом в умен

Shelly 1 е разработка на българската компания Алтерко Роботикс

Мобилният IoT пазар е изправен пред взривен ръст

Бързото увеличаване на клетъчните връзки до голяма степен се дължи на появата на нови законодателни инициативи на Европейския съюз и задължителни услуги като eCall

Siemens и Alibaba ще развиват индустриалния IoT

Платформата MindSphere ще стане широко достъпна на китайския пазар

Дронове и IoT поставят нови измерения пред сигурността

Функцията за заснемане на кадри от въздуха е рискова за личния живот

IoT навлиза във втората си фаза: Индустрия 4.0

Но мрачните сценарии от филмите, в които машините завземат изцяло човешката дейност, са невъзможни, категорични бяха експертите по време на IoT Adventure Forum 2018 в София