9 мерки за подобряване на бизнес средата

Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, представи днес мерки за подобряване на бизнес средата на среща на представители на камарата с премиера Пламен Орешарски

Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, представи днес мерки за подобряване на бизнес средата на среща на представители на камарата с премиера Пламен Орешарски

Намаляване на административния натиск и държавната намеса в икономиката очакват представителите на бизнеса. Предложенията за подобряване на бизнес средата бяха внесени днес в Министерски съвет от Българската стопанска камара.

Предложенията са разпределени в девет ключови направления, които според БСК следва да бъдат приоритетно и с ускорени темпове реформирани с цел подобряване на икономическия климат в страната.

Голяма част от предложенията БСК е представяла многократно на досегашните управленски екипи на страната, но възприемането им като законодателна норма и административна практика продължава да е очаквано от представителите на българския бизнес. Към вече представяните пред обществеността предложения БСК добавя нови, с оглед задълбочаването на кризата и увеличаването на тиранията на администрацията над бизнеса.

Ето и деветте направления (PDF), предложени от БСК на министър-председателя Пламен Орешарски:

  • Предвидимост на нормативната уредба и оперативната среда
  • Коректност при разплащанията от страна на държавата и общините
  • Пълен преглед на регулаторните режими
  • Промяна в системата на административните такси
  • Радикална промяна в системата за възлагане на обществени поръчки
  • Ненамеса на държавата в пазарни отношения
  • Данъци и осигуровки
  • Въвеждане на електронно управление
  • Политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната.

В сферата на обществените поръчки, например, БСК предлага да се премахнат ограничителните условия към изпълнителите за реализирани обеми, като последните бъдат заменени с гаранции за добро изпълнение. Друга важна промяна би била забраната на отложеното плащане като критерий за избор на изпълнител на обществена поръчка.

БСК настоява също да бъде преустановена практиката държавни и общински структури да извършват конкурентна търговска дейност в условията на конфликт на интереси с частния бизнес и за сметка на бюджетни разходи, вкл. чрез създаване на специализирани държавни и общински дружества.

В частта електронно управление камарата предлага да бъде изготвена „пътна карта” за въвеждане на е-правителство, вкл. конкретни срокове и отговорници. Изграждането на е-правителството „до ключ” да бъде възложено на фирма с опит по въвеждане на такова в други държави, вкл. чрез целеви държавен заем. Разработването на задания и внедряването на електронно управление за всички държавни ведомства поотделно, както и за е-правителството като цяло, трябва да стане в диалог с бизнеса.

В срещата днес участваха премиерът Пламен Орешарски, председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев. С нея се поставя начало на съвместната работа на социалните партньори по подобряване на законодателството в сферата на регулаторните режими и обществените поръчки.

Коментар