Генеративният AI „не би могъл да съществува“, ако се плащаха авторски права

Съдът няма решение за защитата на материали, от които се обучава LLM

Изкуствен интелект и творчество в битки за авторски права

Разгарят се правни битки, които са инициирани, водени и, изглежда, ще бъдат решавани от AI

Полагат ли се на изкуствения интелект авторски права?

Какво се случва, ако изкуствен разум създаде произведение, нарушаващо авторски права и дали е законно да му се подава материал, защитен с авторски права...