България е в поредна „ураганна вълна” на намаляваща заетост

Този процес влияе и върху спада в числеността на населението