Ще родят ли фалшификациите блокчейн доверие

Залогът е голям и той е социалната структура, за която обществото е постигнало консенсус относно формите на доверие в нашата реалност

Доверието в системите за ИТ сигурност пада

92% от устройствата, работещи пряко с интернет, съдържат уязвимости, а 31% от всички анализирани устройства въобще не се поддържат от производителите

CRM форум: Сигурността се базира на доверието

Ако то се наруши, съвместният бизнес спира, заяви Иво Дрешков

Доверието обвързва служителите с компаниите

Най-силно ще се развиват уменията за колаборация и съвместна работа