„Алианс Африка-Европа” ще отвори 10 млн. работни места

ЕС ще мобилизира частни инвестиции за реализиране на огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики

Европа възприема с бързи темпове 3D печата

Най-печелившите сценарии на използване са моделирането, изготвянето на резервни части и архитектурното проектиране, силна е динамиката в медицината

Китай инвестира в чипове повече от Европа и Япония заедно

В последните три години вложенията на местните компании в развитие на полупроводниковата индустрия бележат петкратен ръст

Европа разгръща проект за Индустрия 4.0

Виртуални цифрови фабрики ще обединят в един организъм изследователски и производствени центрове, независимо от тяхното географско местоположение