Европа възприема с бързи темпове 3D печата

Най-печелившите сценарии на използване са моделирането, изготвянето на резервни части и архитектурното проектиране, силна е динамиката в медицината

Китай инвестира в чипове повече от Европа и Япония заедно

В последните три години вложенията на местните компании в развитие на полупроводниковата индустрия бележат петкратен ръст

Европа разгръща проект за Индустрия 4.0

Виртуални цифрови фабрики ще обединят в един организъм изследователски и производствени центрове, независимо от тяхното географско местоположение