Технологиите, които ще ускорят растежа на бизнеса през 2022

Мениджърите могат да разчитат на 12 технологии, за да подобрят организацията и ефективността

Как „горещите бюра” разсипват бизнеса

С някои изключения, практиката за свободно позициониране на служителите в офиса има много повече недостатъци отколкото ползи, категорични са анализаторите

Бавни ИТ губят 25% от времето на служителите

Проблемът с производителността на ИТ системите възпрепятства успешната цифрова трансформация на компаниите

Повишаване на ефективността чрез реинженеринг на бизнес процесите

Ценностната система на компанията трябва да акцентира върху клиентите

Постигнат е нов рекорд за PV ефективност

Новата фотоволтаична технология, създадена от австралийски учени, се различава от конвенционалната само по едно нещо: използва трикомпонентни соларни клетки