Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление

ДАЕУ ще развива Портала за отворени данни

В него са качени над 9000 набора от данни от институции и организации

ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

Тя ще се ползва от администрациите с ограничен технически ресурс

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите