Ще заявяваме е-услуги и без електронен подпис

Законопроектът за промени в Закона за електронното управление е приет от Министерски съвет

Шест e-услуги са достъпни за парламентарните избори

Могат да се заявят с квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване”

Издадоха първото у нас електронно уверение за студенти

Документът ще служи на студентите пред институциите, където е необходим

Е-управлението: Приоритети на новото правителство

Електронна идентификация и регистрова реформа са сред краткосрочните цели на министъра на електронното управление Божидар Божанов

Дигитална равносметка: повече отворени данни и е-идентичност

Иновации от глобално значение за България в отчета на Жоро Пенчев

Работещо е-управление – само при адекватна нормативна база

Промени в ЗЕУ могат да подобрят ефективното прилагане на закона