Дигитална равносметка: повече отворени данни и е-идентичност

Иновации от глобално значение за България в отчета на Жоро Пенчев

Работещо е-управление – само при адекватна нормативна база

Промени в ЗЕУ могат да подобрят ефективното прилагане на закона

Целият свят се дигитализира, правителствата – не

Една от причините е лошото управление на данните, казва Мария Малцева

Е-управлението не се случва, сочат пет индикатора

Публичният сектор и бизнесът изостават в дигитализацията

Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление

ДАЕУ ще развива Портала за отворени данни

В него са качени над 9000 набора от данни от институции и организации