ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

Тя ще се ползва от администрациите с ограничен технически ресурс

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

ДАЕУ ще пази личните данни с блокчейн софтуер

Решението може да бъде използвано от всички администрации

БСК: Изоставаме в навлизането на цифровите технологии

България е на 27-мо място в ЕС по е-пазаруване и ползване на е-управление