Публичните услуги стават изцяло дигитални до 2022

България се присъедини към ключова Декларация по е-управление на министерска среща в Талин

ДАЕУ: Разходите за ИКТ да се обвържат пряко с е-услугите

Трябва да знаем какво ще правим с всеки компютър, каза Росен Желязков

Разработват архитектурна рамка за е-управлението

Създадените досега системи не могат да се ползват като обща платформа

Държавата ще разчита на бизнеса в e-управлението

Прозрачност и ясни правила обеща Розен Желязков

При президента: Електронното управление не е самоцел

То е средство за цялостно реформиране на институциите и процесите

Администрацията ще се дигитализира неминуемо

Използването на цифрови технологии не е самоцел, заяви Росен Желязков

Е-услугите са в миманса след похарчени 2,5 млрд. лева

Въпреки ИТ инвестициите, България се намира на едно от последните места в Европейския съюз по ползване на публични е-услуги от частни лица

Приключи пореден голям проект за е-услуги

Основните системи на електронното управление са допълнени с липсващите до момента компоненти и функционалности, съобщиха на пресконфернция от МТИТС