10 „горещи” работни позиции – и как се започват

Сред ценните умения, които са силно търсени днес, са управлението на времето и задачите, сочи експертен анализ на пазара

Дигиталните умения стават ключови за пазара на труда

Глобална инициатива на Microsoft, LinkedIn и GitHub подпомага личностното и кариерно израстване в новата икономическа реалност

AI ще засегне най-силно „белите якички”

С напредъка на технологиите нарастват и опасенията от автоматизацията