Вирусът Satana кодира данните и иска откуп

Няма начин достъпът до шифрираните данни да бъде възстановен, като се заобиколят изискванията на кибер престъпниците, алармираха експерти по сигурност

Интернет гигантите се опънаха на ФБР

Играчи като Facebook и Google планират нови мерки за криптиране на комуникациите и данните, за да попречат на прихващането от страна на службите

Биометричните данни стават ключ за кодиране

Новата технология на Fujitsu използва сканиране на вените и защитава надеждно потребителските данни, като не усложнява по никакъв начин отдалечения достъп

ФБР към хората: Кодирането не е във ваш интерес

За да защитят населението, властите в някои ситуации трябва да имат достъп до персонални данни, заяви Джеймс Коми