GitHub Copilot предупреждава за неоригинален код

Разработчиците имат избор дали да използват предложените от AI асистента фрагменти

Вирусът Satana кодира данните и иска откуп

Няма начин достъпът до шифрираните данни да бъде възстановен, като се заобиколят изискванията на кибер престъпниците, алармираха експерти по сигурност

Интернет гигантите се опънаха на ФБР

Играчи като Facebook и Google планират нови мерки за криптиране на комуникациите и данните, за да попречат на прихващането от страна на службите