Биометричните данни стават ключ за кодиране

Новата технология на Fujitsu използва сканиране на вените и защитава надеждно потребителските данни, като не усложнява по никакъв начин отдалечения достъп

ФБР към хората: Кодирането не е във ваш интерес

За да защитят населението, властите в някои ситуации трябва да имат достъп до персонални данни, заяви Джеймс Коми

Криптирането променя парадигмата в ИТ сигурността

Кодираните данни нямат стойност за крадците, заяви Ондрей Валент