Европа изостава в технологичните инвестиции от конкурентите

Нарастващите разходи за енергия са най-сериозното предизвикателство

ERP компаниите се срещат с производствения бранш

Темата е европейското финансиране на проекти за бизнес софтуер

300 млн. евро повече за иновации и технологии

Ще се разпределят с грантове за безвъзмездна финансова помощ