Главната търговска улица става виртуална

Местни инициативи подпомагат собствениците и занаятчиите в предлагането на интересните продукти пред възможно най-широка аудитория

Все повече безкасови магазини и… недоволство срещу тях

Финансистите са изправени пред нова задача: да решат трябва ли търговските обекти да бъдат задължени да приемат кеш.

Магазин без продавачи заработи в Китай

Плащането става автоматично чрез интелигентна система, която идентифицира клиентите чрез разпознаване на лицата им