Google въвежда „студено съхранение” в облака

Новата клауд услуга е насочена към корпоративни потребители

Класифицирането на данните в облака повишава сигурността

Софтуер на Netwrix помага на организациите в контрола на данните